Oferta firmy

W szerokiej gamie usług geodezyjnych oferowanych przez GEO-TOP, znajdą Państwo między innymi:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
  • podziały geodezyjne nieruchomości
  • rozgraniczenia granic nieruchomości
  • wznowienia znaków granicznych
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości:
    • podziały prawne nieruchomości
    • mapy dla celów prawnych
    • porównawcze wykazy zmian - równoważniki
  • geodezyjną obsługę inwestycji:
    • tyczenia na gruncie obiektów inżynieryjnych, budynków i tras przebiegu mediów
    • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli oraz sieci uzbrojenia podziemnego
    • pomiary i obliczenia mas ziemi
    • inne specjalistyczne usługi geodezyjne takie jak np. ustawianie i kontrola suwnic


Kontakt

telefon

501 508 074

biuro

Piekary 333

32-060 Liszki

email

biuro@geo-top.com.pl